KALKULAČKY

Odměna notáře

Kalkulačka pro výpočet odměny notáře např. za sepsání notářského zápisu, úschovu peněz, úkony v řízení o dědictví a další dle vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů


 KčVeškeré hodnoty a výpočty uvedené na stánkách pravo4u.cz slouží pouze pro orientaci uživatelů stránek. Pro potřeby přesných výpočtů je zapotřebí postupovat důsledně v souladu s právním řádem ČR, jelikož tento obsahuje specifické výjimky či jiné úpravy výpočtů, které nemusí být zahrnuty do kalkulací, s nimiž operují tyto webové stránky. Uživatelé tak volí použití nástroje na vlastní odpovědnost a sami odpovídají za zadané údaje a použití výstupů.