KALKULAČKY

Odměna advokáta (civil)

Kalkulačka pro výpočet odměny advokáta dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tzn. podle advokátního tarifu a pro zajímavost též i podle zrušené vyhlášky č. 484/2000 Sb. (paušální sazby za zastupování v občanském soudním řízení).


  Kč/lVeškeré hodnoty a výpočty uvedené na stánkách pravo4u.cz slouží pouze pro orientaci uživatelů stránek. Pro potřeby přesných výpočtů je zapotřebí postupovat důsledně v souladu s právním řádem ČR, jelikož tento obsahuje specifické výjimky či jiné úpravy výpočtů, které nemusí být zahrnuty do kalkulací, s nimiž operují tyto webové stránky. Uživatelé tak volí použití nástroje na vlastní odpovědnost a sami odpovídají za zadané údaje a použití výstupů.