KALKULAČKY

Dědická daň

Kalkulačka pro výpočet dědické daně dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů se zohledněním dědických skupin a druhu majetku

Veškeré hodnoty a výpočty uvedené na stánkách pravo4u.cz slouží pouze pro orientaci uživatelů stránek. Pro potřeby přesných výpočtů je zapotřebí postupovat důsledně v souladu s právním řádem ČR, jelikož tento obsahuje specifické výjimky či jiné úpravy výpočtů, které nemusí být zahrnuty do kalkulací, s nimiž operují tyto webové stránky. Uživatelé tak volí použití nástroje na vlastní odpovědnost a sami odpovídají za zadané údaje a použití výstupů.