JUDIKATURA - Ústavní soud

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 3185/13

Jestliže okresní soud v dědickém řízení přistoupil k vydání majetku nepatrné hodnoty, který zanechal zůstavitel, aniž by se dotázal stěžovatele jako vypravitele pohřbu, zda s jeho převzetím souhlasí, vybočil tím nejen z ústavně konformní interpretace ustanovení § 175h odst. 2 o. s. ř., ale i ze standardů výkladu, jenž je v soudní praxi respektován, čímž porušil ústavně zaručené právo stěžovatele ...

Vydáno: 26. November 2014

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 118/15

Pokud soud druhého stupně odmítl odvolání pro údajnou opožděnost a v důsledku toho se nezabýval námitkami proti rozsudku soudu prvního stupně po věcné stránce, odňal účastníkovi řízení svým postupem možnost jednat před soudem, a porušil tím ústavně zaručené právo na soudní ochranu, které je deklarováno zejména čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Vydáno: 26. November 2015

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 1891/18

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaje) a Jaromíra Jirsy o ústavní stížnosti stěžovatelky Nikol Jírů, zastoupené Mgr. Michalem Štrofem, advokátem, sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. března 2018 č. j. 23 Cdo 541/2018-344 a rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. září ...

Vydáno: 09. October 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 4071/17

K porušení práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, práva na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a práva na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod dojde odmítnutím provedení důkazu zvukovým záznamem z porady senátu [§ 127 zákona ...

Vydáno: 29. August 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 842/16

V situaci, kdy soud vyzval žalovaného k vyjádření podle § 114b odst. 1 o. s. ř. a žalovaný výzvě vyhověl podáním, při jehož odeslání došlo k chybě, v důsledku níž bylo podání odesláno nekompletní, nesmí soud vydat rozsudek pro uznání podle § 153a odst. 3 o. s. ř., aniž by žalovaného vhodným způsobem upozornil, že jeho podání považuje za nedostatečné, ...

Vydáno: 19. July 2016

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 913/16

Při posuzování platnosti spotřebitelské smlouvy se obecné soudy musí zabývat celkovou vyvážeností práv účastníků smlouvy a vycházet z principu ochrany spotřebitele jako jednoho z klíčových principů současného občanského práva. Opačný postup vede k porušení práva na spravedlivý proces zaručenému článkem 36 odst. 1 Listiny.

Vydáno: 01. November 2016

Rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 2860/17

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Zemánka, soudce Josefa Fialy a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka o ústavní stížnosti stěžovatelky, obchodní společnosti BESTGOLF TRADE, s.r.o. v likvidaci, sídlem K Jezeru 240, Praha 4, zastoupené JUDr. Vladimírem Šmeralem, advokátem se sídlem Praha 4, Staňkova 922/44, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2017, č. j. 26 Cdo ...

Vydáno: 06. March 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 2546/18

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Jana Jošta, zastoupeného JUDr. Janem Najmanem, advokátem, se sídlem nám. Republiky 53, Pardubice, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2018 č. j. 26 Cdo 552/2018-204, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2017 ...

Vydáno: 10. October 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 3625/17

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatelky Šárky Vanišové, právně zastoupené Mgr. Janem Rejzlem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2017 č. j. 28 Co 257/2017-91, za účasti Městského soudu v ...

Vydáno: 17. October 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 934/16

Při zkoumání míry způsobilosti člověka právně jednat vychází soud v řízení o svéprávnosti podle § 38 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ze skutkových zjištění učiněných na základě posudku znalce, ovšem v souvislosti s ostatními výsledky dokazování. Bez provedení nově nařízeného znaleckého zkoumání nemůže soud dospět k dostatečnému zjištění skutečnosti, zda jsou nadále dány důvody, pro ...

Vydáno: 13. December 2016