JUDIKATURA - Trestní právo - zkrácené přípravné řízení

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Tdo 1007/2014

Výkon trestu odnětí svobody je pro posuzování podmínek omezení obviněného na osobní svobodě srovnatelný s vazbou, na níž pamatuje ustanovení § 179f odst. 1 tr. ř., neboť oba tyto instituty trvají relativně delší dobu, a to na rozdíl od zadržení (srov. § 76 tr. ř.), u něhož zákon předpokládá, že podezřelý bude buď propuštěn na svobodu, nebo vzat do vazby. ...

Vydáno: 01. October 2014

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTOR