JUDIKATURA - Trestní právo - veřejná dražba

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 937/2014

Trestného činu pletich při veřejné dražbě podle § 258 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku se osoba dopustí tím, že žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě. Dražbou se rozumí jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor ...

Vydáno: 20. August 2014

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTOR