JUDIKATURA - Trestní právo - újma

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Tdo 1352/2014

Pohrůžka jinou těžkou újmou může spočívat v hrozbě způsobení závažné majetkové újmy, vážné újmy na právech, na cti či dobré pověsti, může směřovat k rozvratu manželství nebo rodinného života apod.; musí se však jako těžká újma objektivně jevit a napadený ji jako těžkou újmu musí také objektivně pociťovat. Za této podmínky to může být i hrozba újmou na majetku, která ...

Vydáno: 26. February 2015

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTOR