JUDIKATURA - Správní právo procesní - blokové řízení

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 1004/2000

Nejvyšší soud České republiky z uvedených důvodů dospěl k závěru, že rozhodnutí vydané v blokovém řízení (pokuta uložená v blokovém řízení) musí, aby se jednalo o vykonatelné správní rozhodnutí (rozhodnutí orgánu státní správy nebo samosprávy), obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny v ustanovení § 85 odst. 4 větě druhé zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (ve znění pozdějších předpisů), a další ...

Vydáno: 12. April 2001

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTOR

REKLAMA
CZECHREADYMADE - s.r.o. do 24 hodin