JUDIKATURA - Správní právo procesní - aktivní legitimace

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 Ao 1/2009

Shledá-li soud v přezkoumávaném územním plánu dodržení těchto zásad, není důvodem ke zrušení územního plánu ani to, že omezení vlastníka nebo jiného nositele věcných práv přesáhlo spravedlivou míru; případnou náhradu za ně nelze poskytnout v rámci procesu tvorby územního plánu (jeho změny).

Vydáno: 21. July 2009