JUDIKATURA - Obchodní právo - společník s.r.o.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 3704/2009

Zakládá-li ustanovení § 122 odst. 2 obch. zák. právo společníka nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje, nelze toto právo, jehož účelem je nepochybně umožnit společníkovi získávat informace o činnosti společnosti, omezovat tak, že může nahlížet jen do konkrétních dokladů, jejichž existence je mu známa. Společník se tak může např. domáhat, aby mu společnost umožnila nahlédnout do všech ...

Vydáno: 22. February 2011

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTORKATEGORIE