JUDIKATURA - Obchodní právo - moderace smluvní pokuty

Rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 2860/17

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Zemánka, soudce Josefa Fialy a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka o ústavní stížnosti stěžovatelky, obchodní společnosti BESTGOLF TRADE, s.r.o. v likvidaci, sídlem K Jezeru 240, Praha 4, zastoupené JUDr. Vladimírem Šmeralem, advokátem se sídlem Praha 4, Staňkova 922/44, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2017, č. j. 26 Cdo ...

Vydáno: 06. March 2018

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 202/2006

mluvní pokuta by např. byla účtována v situaci, kdy by bylo zřejmé, že závazek plněn nebude, že smluvní pokuta zde postrádá svou prevenční funkci a nelze očekávat, že bude plnit funkci kompenzační.

Vydáno: 28. May 2007

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 400/2004

Bude-li výsledkem druhé fáze rozhodování soudu jeho závěr, že svého moderačního práva využije, nastupuje poslední třetí etapa jeho rozhodování, kdy posuzuje, až kam (v jakém rozsahu) nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu sníží. Teprve v této poslední fázi rozhodování je soud ze zákona povinen přihlédnout k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, přičemž možnost soudu snížit smluvní pokutu není neomezená – věřitel má ...

Vydáno: 18. January 2005

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 631/2002

Odvolací soud tak v rozporu s ustanovením § 301 obchodního zákoníku zcela pominul hodnotu a význam zajišťované povinnosti a přiměřenost smluvní pokuty poměřoval pouze následky, které porušením zajišťované povinnosti v ekonomické situaci žalobce nastaly, přestože výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením smluvní povinnosti, není kritériem pro snížení smluvní pokuty, nýbrž pouze hranicí, pod kterou nelze pokutu snížit.

Vydáno: 16. December 2003

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTORKATEGORIE