JUDIKATURA - Občanské právo - držba

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 3802/2012

Veřejná nedobrovolná dražba, kterou dražebník provedl (vykonal), ačkoliv tomu bránil zákaz uvedený v ustanovení § 166 odst.3 obč. zák., je podle ustanovení § 48 odst.3 zákona o veřejných dražbách neplatná.

Vydáno: 26. September 2013

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 851/2001

Oprávněným držitelem je i ten, který je se zřetelem ke všem okolnostem v právním omylu, že mu nemovitost patří, nebo-li omylem se domnívá, že mu nemovitost patří na základě určitého právního titulu, např. rozhodnutí o schválení vypořádání dědictví dohodou. Musí jít o omyl omluvitelný, to je omyl, ke kterému došlo přesto, že mýlící se postupoval s obvyklou dávkou opatrnosti, kterou ...

Vydáno: 30. October 2002

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 4718/2010

V případě, kdy se držba předmětného pozemku žalobcem stala nesporná již tím, že rozhodnutím soudu bylo pravomocně deklarováno (určeno) jeho vlastnické právo k tomuto pozemku [a na straně žalovaného tak (objektivně) zanikla držební vůle (animus possidendi)], který žalovaný (ani prostřednictvím jiné osoby) v době rozhodování o určení vlastnictví již neužíval [absence znaku faktického ovládání věci (corpus possidendi)], je žaloba na ...

Vydáno: 28. February 2011

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1442/2004

K uchopení se držby nemovitosti není zapotřebí jejího užívání, držba mohla být uchopena i jinak, aniž by držitel nemovitost užíval. Závěr o tom, že právní předchůdce žalované se neuchopil držby proto, že nemovitost neužíval, resp. neměl o její užívání zájem, spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Vydáno: 22. July 2004

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 728/2000

22 Cdo 728/2000 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: A) R. P. a B) R. M., zastoupených advokátem, proti žalovaným: 1) J. V. a 2) J. V., zastoupeným advokátem, o zdržení se zásahů do vlastnického ...

Vydáno: 17. January 2002

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTORKATEGORIE