JUDIKATURA - Nejvyšší soud ČR

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 NSČR 67/2014

Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou ve smyslu ustanovení § 111 odst. 3 insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. prosince 2013) vůči věřitelům neúčinné za předpokladu, že byl posléze zjištěn úpadek dlužníka.

Vydáno: 29. February 2016

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 4535/2014

Požadavku plynoucímu z ustanovení čl. I. § 75 bodu 1 směnečného zákona lze dostát nejen použitím slova „směnka“, nýbrž i použitím podstatného jména složeného, je-li jeho součástí slovo směnka.

Vydáno: 24. February 2016

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 ICdo 48/2013

KSBR 39 INS 1490/2010 39 ICm 720/2010 29 ICdo 48/2013 ROZSUDEK Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce JUDr. Jaroslava Svobody, advokáta, se sídlem v Brně, Heršpická 800/6, PSČ 639 00, jako insolvenčního správce dlužníka Javořice, a. s., zastoupeného JUDr. Vladimírou ...

Vydáno: 22. December 2015

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 1067/2015

21 Cdo 1067/2015 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Karla Svobody, Ph.D. a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobkyně K. K., zastoupené JUDr. Danielou Pitínovou, advokátkou se sídlem v Praze 4 – Kunraticích, Suppého č. 532/4, proti žalovaným 1) Československé ...

Vydáno: 23. February 2016

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 3681/2014

29 Cdo 3681/2014 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce WPB ASSET MANAGEMENT LTD, se sídlem Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Center, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelská republika, identifikační číslo osoby ...

Vydáno: 26. January 2016

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 3228/2014

25 Cdo 3228/2014 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně S. T., zastoupené JUDr. Viktorem Pakem, advokátem se sídlem v Praze 2, Francouzská 28, proti žalovanému MUDr. M. Č., za účasti Kooperativy Pojišťovny, a.s., Vienna Insurance ...

Vydáno: 16. December 2015

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 367/2015

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobkyně MUDr. H. K. , zastoupené Mgr. Jiřím Kaňkou, advokátem se sídlem v Praze 5, Pod Hybšmankou č. 2339/19, proti žalovanému Affidea Praha s. r. o. (dříve MEDISCAN GROUP, ...

Vydáno: 17. December 2015

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 ICdo 5/2014

KSUL 44 INS 14403/2010 INS 2392/2010 44 ICm 869/2011 29 ICdo 5/2014 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce Ing. Jana Rippela, se sídlem v Lounech, Dobroměřice 419, PSČ 440 01, jako insolvenčního správce dlužníků V. ...

Vydáno: 22. December 2015

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 23 Cdo 2914/2015

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobců M. F. , IČ 12954209, místem podnikání Hradec Králové, Malšovice, Na Drahách 337/18 a J. Š. , IČ 11053208, místem podnikání Jaroměř, Jiráskova 2, oba ...

Vydáno: 19. January 2016

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 3658/2015

Ani v případě odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku neplatnosti právního úkonu dle ustanovení § 268 obch. zák. nemusí škoda vzniknout jednorázově (již v okamžiku učinění neplatného právního úkonu), nýbrž škodný následek příčiny (neplatnosti právního úkonu) se může projevovat i postupně nebo až v běhu času. Aplikace ustanovení § 384 obch. zák. v takovém případě není vyloučena.

Vydáno: 09. February 2016