JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 ND 249/2001

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Sováka a soudců JUDr. Jana Engelmanna a JUDr. Petra Hrachovce ve věci řízení o dědictví po JUDr. V. J., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 372/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o dědictví po JUDr. V. J., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 372/2001, s e podle ustanovení § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2001

Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk S o v á k , v. r.

Za správnost vyhotovení:

Jitka Juránková

NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 7 Nd 249/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Sováka a soudců JUDr. Jana Engelmanna a JUDr. Petra Hrachovce ve věci řízení o dědictví po JUDr. V. J., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 372/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o dědictví po JUDr. V. J., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 372/2001, s e podle ustanovení § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2001

Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk S o v á k

Vydáno: 21. December 2001