JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Nd 306/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobkyně S. C., a. s., zastoupené JUDr. P. V., advokátem, proti žalované Č., s r. o., zastoupené Mgr. T. G., advokátem, o zaplacení částky 165.825,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cm 6/2008,

o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cm 6/2008 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.)

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná

Vydáno: 18. September 2008