JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 461/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

33 Odo 462/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců Víta Jakšiče a JUDr.Václava Dudy ve věci žalobkyně A. H., proti žalovaným 1) V. H., 2) R. L., dříve H., o zaplacení 454.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 9 C 122/2000, o dovolání žalobkyně proti usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. ledna 2004, č. j. 9 Co 492/2003-53, a ze dne 28. ledna 2004, č. j. 9 Co 493/2003-56, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 28. 1. 2004, č. j. 9 Co 492/2003-53, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 1. 2003, č. j. 9 C 122/2000-41, jímž bylo v souvislosti se zastavením řízení proti druhé žalované rozhodnuto o nákladech řízení mezi ní a žalobkyní. Usnesením ze dne 28. 1. 2004, č. j. 9 Co 493/2003-56, pak potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 1. 2003, č. j. 9 C 122/2000-42, ve výrocích o splatnosti přisouzené částky, příslušenství a nákladů řízení, změnil jej ve výroku o výši nákladů řízení před soudem prvního stupně, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Obě usnesení odvolacího soudu napadla žalobkyně včasným dovoláním. Podáním ze dne 13. 10. 2004 vzala svá dovolání zpět.

S ohledem na den, kdy byla napadená rozhodnutí vydána, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. – dále jen „o. s. ř.“; po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyně z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalovaným v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 31. května 2006

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 31. May 2006