JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 1723/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce JUDr. M. N., jako správce konkursní podstaty úpadkyně K. T.akciová společnost, proti žalovanému Ing. J. A., , o zaplacení částky 2,317.385,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 C 414/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2006, č. j. 53 Co 508/2005-214, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2006, č. j. 53 Co 508/2005-214, které vzal podáním ze dne 30. října 2006 zcela zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalobci v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti žalovanému právo (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2008

JUDr. Václav D u d a

předseda senátu

Vydáno: 29. August 2008