JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 4615/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce K. G. o.s., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Č. s. l. h., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 3.676.848,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 26 C 23/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. června 2008, č. j. 16 Co 156/2008-187, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. června 2008, č. j. 16 Co 156/2008-187, podal žalovaný dovolání, které vzal podáním ze dne 12. března 2009 zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud ČR dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy procesně úspěšný žalobce se práva na náhradu těchto nákladů vzdal na základě dohody o úhradě dluhu

ze dne 4. 3. 2009 uzavřené účastníky řízení v souvislosti s mimosoudním vyřešením jejich sporu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. dubna 2009

JUDr. Václav D u d a , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 30. April 2009