JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 859/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Petra Hampla a JUDr. Pavla Vosečka v právní věci žalobců a) J. T., a b) V. T., zastoupených, advokátem, proti žalovanému H. Š., zastoupenému, advokátem, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 9 C 97/98, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. června 2002, č.j. 29 Co 127/2002-181, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 243c odst. 2 ve spojení s ustanovením § 237 odst. 1 písmeno c) občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2001, neobsahuje toto usnesení odůvodnění.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek

V Brně 4. února 2003

JUDr. Miroslav Gallus, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 04. February 2003