JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 664/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobců a) JUDr. J. B., a b) JUDr. R. S., advokátů, proti žalované Č. T., a.s., o zaplacení částky 11 842,43 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 6 C 291/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2005 č. j. 15 Co 169/2005-90, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 22. února 2006, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 o. s. ř. a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalovaná z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobcům však žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. května 2006

JUDr. Zdeněk Des,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 30. May 2006