JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 3021/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Ing. Jana Huška v právní věci žalobce města V., se sídlem v, proti žalovanému M. K., narozenému, bytem v, zastoupenému JUDr. F. N., advokátem se sídlem v , o zaplacení částky 267 870,20 Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu na zaplacení částky 82 204 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 10C 68/97, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. května 2007 č. j. 51 Co 95/2006-644, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, které posléze, podáním ze dne 1. července 2008, doručeným Okresnímu soudu ve Vsetíně dne 2. července 2008, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. Žalovaný, který z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu nákladů právo a žalobci podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. října 2008

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Vydáno: 23. October 2008