JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 51/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po M. K., za účasti 1) J. K., 2) P. K. a 3) M. K., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 18 D 994/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 18 D 994/2001, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. března 2002

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 13. March 2002