JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 257/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci péče o K. B. a nezletilou R. B., zastoupených Městským úřadem v T. jako opatrovníkem, dětí matky A. T. a otce J. B., o zvýšení výživného, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. P 135/90 a u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 26 Co 334/2002, o návrhu matky na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 26 Co 334/2002 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. října 2003

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 10. October 2003