JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 25/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po J. K., za účasti J. P., vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp.zn. D 1685/2003, o návrhu

na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. D 1685/2003,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ústí n. Orlicí.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. února 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 10. February 2004