JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 243/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po L. L., za účastni M. M., vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. D 876/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. D 876/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. listopadu 2002

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 14. November 2002