JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 232/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce V. Ch. proti žalované S. P., a. s., o neplatnost výpovědi, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 65/2002, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 65/2002 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jeseníku.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. února 2003

JUDr. Karel Podolka

předseda senátu

Vydáno: 11. February 2003