JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 210/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. ing. Jana Huška a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po zemřelé S. T., vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. D 511/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. D 511/2002 se přikazuje Okresnímu soudu v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo vyhověno zcela návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. listopadu 2002

JUDr. ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 06. November 2002