JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 194/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně P. Z., zastoupené JUDr. D. Č., Regionální právní poradenství Č., proti žalovanému O., zájmové sdružení právnických osob, o 8.697,- Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Ústí n/Labem pod sp. zn. 13 C 262/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Ústí n/Labem pod sp. zn. 13 C 262/2000, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. září 2002

JUDr. Karel Podolka,v. r.

předseda senátu

Vydáno: 17. September 2002