JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 171/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. ing. Jana Huška a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně L. H., zastoupené advokátkou, proti žalované O. s. C. C., spol. s r.o., o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 49 C 221/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 49 C 221/2000, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. srpna 2002

JUDr. Karel Podolka,v. r.

předseda senátu

Vydáno: 13. August 2002