JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 15/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobců A/ I. M., B/ Z. M., a C/ T. M., všech zastoupených advokátkou, proti žalovaným 1/ Ministerstvu vnitra ČR, Praha 7, Nad štolou 3, a 2/ České republice-Ministerstvu vnitra ČR, Praha 7, Nad štolou 7, o 12,909.906,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 4 C 373/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 4 C 373/2000, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Prostějově.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. ledna 2002

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 30. January 2002