JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 14/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Karla Podolky, v právní věci projednání dědictví po paní M. M., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 34 D 2925/2000, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, k návrhu pozůstalých zákonných dědiců: pana A. M., paní M. S., paní D. Š. a pana M. M., takto:

Věc Obvodního soudu pro Prahu 4 sp.zn. 34 D 2925/2000 se podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje z důvodů vhodnosti Okresnímu soudu v Jeseníku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. února 2002

JUDr. Pavel Pavlík,v. r.

předseda senátu

Vydáno: 12. February 2002