JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 131/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po J. F., za účasti 1) J. F., 2) J. F., a 3) L. K., vedené u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 60 D 268/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 60 D 268/2005, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Svitavách.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2006

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 31. July 2006