JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 130/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po F. M., za účasti 1) J. B.,

a 2) M. Ř., vedené

u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. D 673/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. D 673/2006

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v České Lípě.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2006

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 28. June 2006