JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 128/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po F. C., za účasti 1) J. C. 4, 2) B. P.,

a 3) J. C., vedené

u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 12 D 364/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 12 D 364/2005,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno – venkov.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. června 2006

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. June 2006