JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 125/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po V. R., za účasti 1) M. K., 2) K. R., a 3) R. Ř., vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. 66 D 125/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Olomouci, pod sp.zn. 66 D 125/2006,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Mělníku.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 22. June 2006