JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 124/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po I. R., za účasti F. H. a G. R., zastoupeného Úřadem městské části P., jako opatrovníkem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn.

27 D 1350/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 27 D 1350/2005,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku – Místku.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 22. June 2006