JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 123/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně České republiky – Ministerstva financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 15, zastoupené advokátkou, proti žalované P. s.r.o., zastoupené advokátkou, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp.zn.

19 C 342/2005, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Zlíně, pod sp.zn. 19 C 342/2005,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 22. June 2006