JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 122/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po D. U., za účasti I. U., Mgr. J. U., a Ing. T. U., Slovenská republika, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 11 D 437/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 11 D 437/2006,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proto tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 22. June 2006