JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 116/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci detenčního řízení nemocného K. H., zastoupeného opatrovnicí, advokátkou, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 L 135/2006, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 L 135/2006,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Mostě.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. června 2006

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 14. June 2006