JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 115/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce D. p. m. Č. B., a.s., proti žalovanému P. S., o 4.032,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 18 C 23/2006, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 18 C 23/2006,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. června 2006

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 14. June 2006