JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 106/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Karla Podolky, v právní věci projednání dědictví po paní R. Ř., vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. D 134/2002, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, k návrhu pozůstalých zákonných dědiček: paní H. V. a paní I. M., takto:

Věc Okresního soudu v Jindřichově Hradci sp. zn. D 134/2002 se podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu přikazuje z důvodů vhodnosti Okresnímu soudu v Olomouci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2002

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Vydáno: 29. May 2002