JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1654/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně Č. k. a., proti žalovaným 1) R. G. a. s., zastoupené advokátem, a 2) Ing. J. R., zastoupenému advokátkou, o zaplacení částky 41,080.109,- Kč s postižními právy ze směnky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Cm 11/2004, o dovolání druhého žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. ledna 2006, č.j. 12 Cmo 416/2005-120, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozhodnutí odvolacího soudu podal druhý žalovaný dovolání, které následným podáním datovaným 19. prosince 2006, došlým soudu prvního stupně 29. prosince 2006, vzal zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. března 2007

JUDr. Petr Gemmel, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 28. March 2007