JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1108/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Hany Gajdziokové, v konkursní věci dlužníka M. R., zastoupeného advokátem, o návrhu věřitelky Č. s., a. s., na prohlášení konkursu na majetek dlužníka, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích pod sp. zn. 48 K 1072/99, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. března 2006, č. j. 2 Ko 50/2005-911, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Dlužník podal proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze včasné dovolání, které posléze, podáním datovaným 17. ledna 2007 a došlým Nejvyššímu soudu 23. ledna 2007, vzal zcela zpět. Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 1. února 2007

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 01. February 2007