JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 5349/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobce P.J., zastoupeného JUDr. M. K., advokátem, proti žalovanému R. B., , zastoupenému JUDr. J. B., advokátem, , o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Cm 82/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. června 2008, č. j. 8 Cmo 86/2008-93, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podal žalovaný dovolání, které následně podáním ze dne 1. dubna 2009, doručeným Nejvyššímu soudu 7. dubna 2009, vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalovaný procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalobce se práva na náhradu nákladů dovolacího řízení výslovně vzdal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. dubna 2009

JUDr. Petr G e m m e l

předseda senátu

Vydáno: 22. April 2009