JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 313/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Petra Šuka v právní věci navrhovatelky J. S., zastoupené JUDr. Ing. V. L., advokátem, za účasti Z. s. Ch. a. s., zastoupené JUDr. Z. K., advokátem, o určení neplatnosti členské schůze, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 731/2006, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. října 2007, č. j. 3 Cmo 89/2007-49, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozhodnutí odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání, které následným podáním datovaným 20. prosince 2007, doručeným dovolacímu soudu 6. února 2008, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když navrhovatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a Z. s. Ch. a. s. podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. února 2008

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Vydáno: 13. February 2008