JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 2445/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobce F. M., proti žalované J. G., zastoupené advokátem, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích pod sp. zn. 55 Cm 191/2007, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. března 2008, č.j. 5 Cmo 23/2008-38, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 6. března 2008, č.j. 5 Cmo 23/2008-38, zrušil rozsudek ze dne 30. října 2007, č.j. 55 Cm 191/2007-26, jímž Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích v celém rozsahu zrušil směnečný platební rozkaz ze dne 11. září 2007, č.j. 53 Sm 63/2007-14 a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Proti tomuto usnesení podala žalovaná dovolání, domáhajíc se jeho zrušení.

Žalobce považuje rozhodnutí odvolacího soudu za správné.

Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně, kterým byl zrušen směnečný platební rozkaz, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, není přípustné; nejde totiž o žádný z případů uvedených v ustanoveních § 237 až § 239 občanského soudního řádu (srov. mutatis mutandis usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. září 2007, sp. zn. 21 Cdo 1800/2006).

Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm.c) občanského soudního řádu odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. června 2008

JUDr. Petr G e m m e l

předseda senátu

Vydáno: 25. June 2008