JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 95/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a JUDr. Milana Pokorného, CSc., ve věci žalobce P. M., proti žalovanému P. M., o zvýšení výživného zletilého dítěte (o přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 zákona č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů), vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 11 C 409/2001, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 11 C 409/2001, se přikazuje Okresnímu soudu Praha – východ.

Ve smyslu ustanovení § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů neobsahuje usnesení odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. května 2002

JUDr. Iva Brožová, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 07. May 2002