JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 94/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Emy Barešové, soudců JUDr. Ivy Brožové a JUDr. Josefa Rakovského, v řízení o návrhu na náhradu škody žalobkyně D. H. proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, vedeném u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp.zn. 12 C 31/2002, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc sp.zn. 12 C 31/2002 Okresního soudu v Uherském Hradišti se přikazuje z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Tachově.

Podle ustanovení § 169 odst. 2 OSŘ usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

V Brně dne 14. května 2002

JUDr. Ema B a r e š o v á , v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 14. May 2002