JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 88/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v dědické věci po zůstavitelce J. K., vedené pod sp. zn. 20 D 15/2002 u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, o návrhu na přikázání věci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc projednání dědictví po zůstavitelce Jarmile Kubíčkové, zemřelé dne 16. 12. 2001, vedená pod sp. zn. 20 D 15/2002 u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, přikazuje se k dalšímu řízení a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku.

Rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu dle § 12 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval ( § 1690 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 18. December 2002