JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 86/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci navrhovatelky M. Ch., proti odpůrci M. P., zastoupenému advokátem, o příspěvek na úhradu nákladů neprovdané matky, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 19 C 427/2005, o návrhu navrhovatelky na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 19 C 427/2005 se nepřikazuje Okresnímu soudu v Třebíči.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud neshledává důvody uváděné navrhovatelkou jako dostatečné ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. Navrhovatelka může být vyslechnuta Okresním soudem v Třebíči jako soudem dožádaným.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 12. července 2006

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 12. July 2006